Adiabatische koeling

Verhogen koelcapaciteit van dry coolers Cumulus (1).png

Adiabatische koeling is de koeling die ontstaat wanneer water verneveld wordt. Iedere liter water die wordt vernevelt zorgt voor een koelvermogen van 0,68 kW. Dit gratis koeleffect ontstaat bij bevochtiging, deze vervalt wel wanneer de lucht volledig verzadigd is.

Directe Adiabatische koeling

De waternevel verdampt in de ruimte waardoor de lucht in temperatuur daalt. Hierdoor is het bijvoorbeeld goed toepasbaar in de grafische- en tabaksindustrie omdat bij deze productieprocessen veel warmte vrijkomt. Om de legionella veiligheid te waarborgen voldoen onze systemen aan de ISSO richtlijnen (55.3 Publicatie) en TUV VDI 6022 certificering.

Directe Adiabatische terraskoeling

In het buitenland zien we dat adiabatische koeling veel wordt toegepast. Dit is in Nederland helaas lastiger toe te passen door de zuiverheid van ons Nederlandse drinkwater. Hierdoor is de kans op bacteriegroei in de leidingen van het koelsysteem. Dit is te voorkomen met omgekeerde-osmose of UV-c waterzuivering. Deze manier van waterzuivering is een verplichting binnen de kaders van de Nederlandse wet net zoals bij luchtbevochtigingssystemen.

Indirect Adiabatische koeling

Cumulus past deze manier van koelen al jaren toe in luchtbehandelingskasten. Verneveling vindt plaats in de uitgaande luchtstroom. Door middel van een warmtewiel of kruisstroomwisselaar wordt de koude lucht overgebracht naar de inkomende luchtstroom en koelt deze af. Dit gebeurt in oude systemen met perslucht verstuivers en in nieuwe systemen met hogedruk bevochtigingssystemen. Hierbij moet de hoeveelheid geproduceerde koude lucht groter zijn dan de interne warmtelast van de geventileerde ruimte. De investeringskosten zijn laag wanneer je een adiabatische koeling combineert met een bevochtigingssysteem.

Verhogen koelcapaciteit van dry coolers

Het Cumulus® systeem kan ook worden toegepast om de capaciteit van een dry cooler te vergroten. Vooral op een warme zomerdag, of bij een situering van de dry cooler op een groot zwart dak, kan de capaciteit aanzienlijk vergroot worden door water te vernevelen in de koellucht. Deze koellucht wordt door de waterverneveling adiabatisch gekoeld en hierdoor daalt de temperatuur fors. Hierdoor wordt de capaciteit van de dry cooler vergroot. Om legionella veilig te kunnen bevochtigen wordt dit systeem met een omgekeerd osmose systeem uitgevoerd.

AllinOne

Energiezuinig koelen van datacentra

Indirect koelen in datacentra kan leiden tot grote energiebesparingen. Datacentra verslinden namelijk grote hoeveelheden energie om de data systemen gekoeld te houden. Daarbij zijn de Nederlandse zomers niet alleen warm, maar ook vochtig. Adiabatische koeling is in deze omstandigheden minder effectief. Wij verwijzen u daarvoor graag naar het Mollier diagram of h-x diagram. Een combinatie met koeling via bijvoorbeeld bodemopslag, geeft ons inziens wel een bedrijfszeker systeem tegen minimale energiekosten wat goed past bij duurzaam ondernemen. Indien er bevochtiging vereist is in een datacentrum kan Cumulus® u van dienst zijn met ultrasone luchtbevochtigers voor de kleinere capaciteiten en hogedruk bevochtiging voor de grotere capaciteiten. Adiabatisch koelen zorgt hierbij dat er extra koeling wordt toegevoerd.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Ontdek de mogelijkheden van Cumulus