Cumulus® en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Over ons 12 december 2021

william-bossen-Q1js5z4tKLA-unsplash (1).jpg

Als ontwerper en producent van luchtbevochtiginginstallaties is het doel van Cumulus® een positieve bijdrage aan het binnenklimaat van haar klanten leveren. De juiste luchtvochtigheid is van groot belang voor mens, dier, product en proces. Lees hier hoe wij dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze realiseren.

Wil-Contract.jpg

Wil Sampers

Directeur

Luchtbevochtiging en de maatschappij

CAPACITY

In een kantoorgebouw met luchtbevochtiging zullen mensen minder vaak ziek zijn, zich prettiger voelen en beter presteren. Daarnaast laten schilderijen en peren zich beter en met optimale kwaliteit bewaren. Ook kan het drukproces met minder tot geen alcohol uitgevoerd worden.

  • Een Cumulus® luchtbevochtiging stelt haar klanten in staat zorgzaam met hun medewerkers of gebruikers van hun gebouwen (…om te gaan?).
  • Een Cumulus® luchtbevochtiging stelt haar klanten in staat haar producten met minder afval, langer en in optimale conditie te bewaren.
  • Een Cumulus® luchtbevochtiging stelt haar klanten in staat haar productieprocessen stabiel en milieuvriendelijker te bedrijven, waardoor minder uitval, afval en minder milieubelastende hulpstoffen benodigd zijn.

Kortom onze klanten kunnen hun MWO doelen eenvoudiger realiseren en daarnaast economisch efficiënter opereren.

markus spiske TknRspuNTJs unsplash
Studenten marketing presenteren aan Cumulus

Mensgerichte organisatie

COMFORT

Gezien het doel dat Cumulus® met haar luchtbevochtiginginstallaties nastreeft, is het ook niet meer dan logisch dat Cumulus® zelf het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

De medewerkers bij Cumulus® worden in staat gesteld om hun inzichten in hun werkomgeving om te zetten naar de praktijk. We leiden mensen op, we geven onze mensen de kans opleidingen te volgen, we organiseren interne opleidingen, we zoeken en begeleiden actief stagiaires en afstudeerders en we stellen leerwerk-trajecten beschikbaar. Als zodanig is Cumulus® als leerwerk-bedrijf ook erkend. Verder proberen we minderbedeelden een kans te geven in ons arbeidsproces (zoals bijvoorbeeld samenwerking met sociale werkplaatsen).

Onze producten zijn innovatief en ontworpen volgens de laatste inzichten met betrekking tot energiegebruik. Leidend principe is dat onze producten energiezuinig en spaarzaam met water om moéten gaan.

Luchtbevochtiging en de maatschappij

CONFIDENCE

Al onze stakeholders mogen er op vertrouwen dat wij onze verantwoording nemen richting mens en milieu. Door gebruik te maken  duurzame materialen, reduceren van grondstoffengebruik en de  duurzame inzet van mensen, waaronder die met een afstand tot de arbeidsmarkt.

markus spiske TknRspuNTJs unsplash