Verpleeghuizen

Luchtbevochtigen in verpleeghuizen

Voorkomen van verspreiding van bacteriën en virussen is essentieel voor verpleeghuizen. De bewoners kampen geregeld met een verzwakte gezondheid en lage weerstand. Virussen en bacteriën verspreiden zich het snelst bij een zeer hoge of te lage luchtvochtigheid. Het is dan ook letterlijk van levensbelang om de relatieve luchtvochtigheid te allen tijde op het juiste niveau te houden. Bijkomend voordeel is dat de bewoners zich comfortabeler voelen in een ruimte met de juiste luchtvochtigheid. Er ontstaan minder klachten over droge lucht, last van droge ogen en stemverlies.

Specifieke voordelen luchtbevochtiging verpleeghuizen

Iedereen wenst dat zijn ouders of zij zelf later in een verpleeghuis zo goed mogelijk en zo plezierig mogelijk worden verzorgd. Daarom investeren we als Nederlandse samenleving in kwalitatief hoogstaande gebouwen die specifiek ontwikkeld zijn voor deze groep.
Het betreft een kwetsbare groep met een verlaagde afweer die extra zorg nodig heeft. Hier helpt niet alleen de zorg van de verpleging maar ook de zorg voor een goede woonomgeving. Men schenkt veel aandacht aan het binnenklimaat. Echter omdat de temperaturen wat hoger zijn en er meer geventileerd wordt om nare luchtjes te voorkomen daalt de relatieve luchtvochtigheid.
Tocht dient te allen tijde voorkomen te worden en de relatieve vochtigheid dient op peil te zijn om uitdroging van de bewoners te voorkomen. Bewoners zullen minder snel last hebben van uitdrogingsverschijnselen zoals oog- en huidirritatie. Daarbij zal ook de overdracht van virussen en bacteriën worden verlaagd. De voordelen blijven echter niet alleen beperkt tot de bewoners maar ook het personeel heeft er baat bij. Ook bij deze groep zal de overdracht van virussen en bacteriën worden gereduceerd met als gevolg een lager ziekteverzuim. Kort resumerend biedt een bevochtiginginstallatie de volgende voordelen: 

  • Vermindering huidirritaties bij bewoners
  • Minder oogirritaties (vooral bij lensdragers)
  • Vermindering stofvorming (vooral voor astmapatiënten)
  • Verlaging van het ziekteverzuim verplegend personeel
  • Betere werking van de slijmvliezen van bewoners.

Selectie bevochtiginginstallatie

Bevochtigen kan op vele manieren worden gerealiseerd, of de oplossing bevochtiging is op basis van stoom of adiabatisch, Cumulus kan u in beide gevallen de oplossing bieden. Om u te helpen de juiste afweging te maken, stellen we technisch adviseurs beschikbaar welke het project ter plekke opnemen en bespreken. Hierdoor krijgt u een ontwerp welke het beste past bij uw situatie waarbij zaken zoals de investeringskosten, legionellaveiligheid, energiekosten en de bedrijfszekerheid en onderhoudskosten worden meegenomen. Ook wordt er kritisch gekeken naar mogelijke aanpassingen die vereist zijn aan andere onderdelen van de klimaatinstallatie zodat deze goed op elkaar zijn afgestemd.

Interessante feiten over luchtbevochtiging in verpleeghuizen

Een klimaatinstallatie bij een kantoor functioneert 50 uur/week ofwel 2.600 uur/jaar.
Een klimaatinstallatie bij een verpleeghuis functioneert 24/7, 168 uur/week ofwel 8.736 uur/jaar.
Dit houdt in dat er in een verpleeghuis 300% meer bevochtigd moet worden dan in een kantoor!
LinkedIn
LinkedIn
Share
YouTube