Luchtbevochtiging wordt op zeer veel verschillende plekken toegepast omdat wanneer de juiste luchtvochtigheid niet gehaald wordt dit schadelijk kan zijn voor de producten en mensen. Niet in iedere situatie is dezelfde gewenste luchtvochtigheid gewenst en vaak wordt de gewenste luchtvochtigheid niet gehaald.

Onderstaand vind u een korte impressie van verschillende toepassingen en tevens staan er verschillende markten reeds weergeven waar wij in actief zijn. Als u meer wilt weten over de specifieke voordelen van bevochtiging, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Kantoren

De ideale luchtvochtigheid op het kantoor ligt tussen de 40-50% relatieve luchtvochtigheid. Wanneer de luchtvochtigheid daalt onder de 30% dan zal de gezondheid en het comfort van de personen die werkzaam zijn in het pand hieronder lijden. Uit onderzoek van een waterinstallatie uit het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat 20% van de werkplekken zo droog is als de Sahara woestijn met een RV van 25% en dat 10% zelfs zo droog is als Death Valley met een RV van slechts 23%. In veel gevallen wordt de juiste luchtvochtigheid dus niet gehaald.

Luchtbevochtiging in de grafische industrie

Voor de grafische branche is luchtbevochtiging onmisbaar voor een optimaal productieproces. Als optimale conditie gaan we uit van 21 graden Celsius en een relatieve vochtigheid van 55%. Het probleem ontstaat doordat papier hygroscopisch is, hetgeen wil zeggen dat het zeer vatbaar is voor veranderingen van de relatieve vochtigheid. Vooral in de winterperiode, zal door de ventilatie droge lucht worden ingeblazen, in combinatie met de warmteafgifte van de drukpersen, zorgt dit voor een verstoring van het drukproces. Hierdoor ontstaat statische elektriciteit, waardoor het papier zal kleven en de invoer in de vellendrukpers bemoeilijkt. Daarnaast zullen er ook onwenselijke maatverschillen optreden.

Luchtbevochtiging in Cleanrooms

Bij een Cleanroom is het essentieel dat de juiste relatieve luchtvochtigheid behouden blijft en nauwkeurig gecontroleerd wordt. Hierbij is het tevens van groot belang dat er geen stof in de ruimte wordt gebracht tijdens het bevochtigen. De Cleanroom blijft hierdoor voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot stofvorming.

Luchtbevochtiging in de houtindustrie

De houtindustrie heeft last van uitdroging bij een te lage luchtvochtigheid, wat verschillende problemen als gevolg kan hebben. Hout gaat namelijk kromtrekken of scheuren wanneer de relatieve luchtvochtigheid te laag is. Tevens zullen de lakken, olie en verf beter drogen wanneer de luchtvochtigheid op peil is, daarnaast zal (fijn) stof neerslaan.

Luchtbevochtiging in de textiel industrie

Bij een te lage luchtvochtigheid droogt het garen waardoor de elasticiteit van het textiel afneemt. Doordat de elasticiteit afneemt breekt het garen sneller en ontstaat er stilstand met als gevolg productieverlies.

Bij een te lage luchtvochtigheid, worden stoffen statisch, waardoor de vezels elkaar afstoten en het productieproces nadelig beïnvloed wordt.

Luchtbevochtiging voor bakkerijen

In de bakkerij is het klimaat met de juiste relatieve luchtvochtigheid, mede bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. Cumulus® luchtbevochtigingssystemen kunnen zorgdragen voor een gecontroleerde luchtvochtigheid in elke ruimte. Hierbij een overzicht van de gewenste temperatuur in combinatie met de juiste relatieve vochtigheid.

Luchtbevochtiging voor de tabaksindustrie

Bij verwerking van tabak is het belang van de juiste relatieve luchtvochtigheid erg groot. Tabaksbladeren zijn hygroscopisch, dit betekent dat ze vocht afgeven aan de omgeving, indien de lucht te droog is. Voor een ideale verwerking en bewaring van tabak is een relatieve luchtvochtigheid van 65% noodzakelijk.

Luchtbevochtiging voor musea

Musea stellen kostbare kunstwerken en antiquiteiten ten toon. Het is hierbij van groot belang dat deze onvervangbare kunstwerken met zorg behandeld worden, zodat hierbij geen schade optreedt. Controle op de luchtvochtigheid en temperatuur is hierbij van groot belang.

Luchtbevochtiging in bewaarcellen

Voor de levensmiddelensector zijn ULO-koelcellen van zeer groot belang om verse producten te bewaren, echter door het koelen, onttrekt men ook vocht uit het product. Dit leidt tot een duidelijk zichtbaar kwaliteitsverlies en uiteindelijk tot minder verkoopbare kilo’s.

Luchtbevochtiging voor scheepswerven

Bij scheepsbouw zijn er verschillende processen waarbij relatieve luchtvochtigheid een belangrijke rol speelt. Zo wordt er bij de scheepsbouw gelakt en hout verwerkt, voor beide processen is een juiste en constante luchtvochtigheid van groot belang. Als ruimte conditie geldt een temperatuur van 21 graden Celsius en een relatieve vochtigheid van 55%.

Luchtbevochtiging voor de champignonteelt

In de champignonteelt is het van groot belang dat er voldoende vocht in de ruimte verneveld wordt. Dit is wenselijk voor zowel de champignons als de compost. De champignons zelf blijven het beste bewaard bij een relatieve luchtvochtigheid van 95%. Wanneer de relatieve vochtigheid te laag is dan komen er bruine plekken op de champignons. Waardoor de consument de champignons in de winkel laat liggen.

Stofonderdrukken via luchtbevochtiging

Bij veel productieprocessen komt er stof vrij. Door te bevochtigen bij deze plekken kan het stof beperkt worden tot bij de bron. De bevochtiging zal er namelijk voor zorgen dat het stof wat in de lucht zit neerslaat, waar het makkelijk te verwijderen is en niet schadelijk is voor de medewerkers. Hierbij kan het belangrijk zijn dat de producten zelf niet of nauwelijks nat worden. Dit kan er voor zorgen dat de producten gaan rotten of het gewicht (vrachtkosten) laten toenemen. Wanneer men gebruik maakt van een fijne vernevelaar dan zal dit probleem niet voorkomen.

Luchtbevochtigen in Ziekenhuizen

In ziekenhuizen is het van groot belang, dat de luchtvochtigheid het gewenste niveau behaalt. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is, dan functioneert het afweersysteem minder goed en tevens verspreiden bepaalde bacteriën zich sneller bij een lagere luchtvochtigheid. Aangezien hier veel mensen verblijven met een verzwakte afweer, is het van essentieel belang dat de bevochtiging op de juiste wijze plaatsvindt, hiervoor zijn duidelijke richtlijnen vastgesteld. Tevens voorkomt luchtbevochtiging statisch elektrische ontladingen omdat men boven de elektrostatische grens van 40% Relative luchtvochtigheid blijft.

Luchtbevochtiging bij kunststofverwerking

Bij het bewerken van plastic is het van groot belang dat de relatieve luchtvochtigheid op peil is. Dit om te voorkomen dat de statische elektriciteit zich opbouwt en tot uiting komt via statische ontladingen. Bij het verwerken van plastic kan dit zelfs zo erg worden dat de vonken er letterlijk vanaf vliegen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat en de machines stil gelegd moeten worden.

Luchtbevochtiging in verpleeghuizen

Wij willen onze senioren een prettige oude dag bezorgen, daarom investeert de Nederlandse samenleving in een kwalitatief hoogstaande gebouw die specifiek ontwikkeld zijn voor deze groep. Het betreft een kwetsbare groep met een verlaagde afweer die extra zorg nodig vergt. Niet alleen de zorg voor wat betreft de verpleegkunde maar ook de zorg voor een goede woonomgeving. Hierbij wordt ook veel aandacht geschonken aan het binnenklimaat want de temperaturen dienen wat hoger te liggen, tocht dient te allen tijde voorkomen te worden en de relatieve vochtigheid dient op peil te zijn om uitdroging van de bewoners te voorkomen.

LinkedIn
LinkedIn
Share
YouTube