Waterfris

Een belangrijk onderdeel om de Legionellaveiligheid te waarborgen is het Waterfris concept en regeling. Deze regeling zorgt er onder ander voor dat er geen stilstaand water kan optreden binnen de bevochtiging en waterbehandeling installaties.

Waterfris

In een Cumulus® verstuiversysteem is de kans op een infectie minimaal omdat het systeem altijd op overdruk staat en omdat er nergens open reservoirs voorkomen waarin een besmetting kan binnen komen. Daarnaast werkt het systeem met koud drinkwater waarin bacteriegroei niet snel genoeg kan optreden door de lage temperatuur. De kans dat er een infectie en bacteriegroei in de installatie optreden is daardoor bijzonder klein.

Cumulus® heeft in haar installaties in de regel standaard voorzieningen geïntrigeerd die langdurige stilstand van het water voorkomen. Bij Cumulus® wordt deze voorziening het Waterfris® concept genoemd.

De Waterfris® regeling zorgt er voor dat het water nooit lang in een leiding of apparaat stilstaat. Ook bij onbehandeld water is dan de kans op gevaarlijke bacteriegroei tot het minimum beperkt. De Waterfris® regelingen bevinden zich bij Cumulus® standaard op de Ultrasoon luchtbevochtiging, de perslucht luchtbevochtiging en de hogedruk luchtbevochtiging. Ook op een omgekeerde osmose installatie bevindt zich in de regel standaard een Waterfris® regeling.

Buiten de Waterfris® regeling kunnen er natuurlijk additionele poortwachters ingezet worden worden zoals het toepassen van een UV-C desinfectie unit en een omgekeerde osmose installatie.

Cumulus® past expliciet geen technieken met biociden toe, zoals zilverionisatie, aangezien deze niet door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zijn toegelaten (ref. pagina 55 van de ISSO 55.3).

Cumulus® kan voor u één of meer watermonsters nemen die door een geaccrediteerd STER-lab zullen worden onderzocht op de aanwezigheid van de Legionella bacterie.

U ontvangt daarna een analyserapport met de resultaten. Dit rapport bewaart u bij uw ARBO dossier en u RI&E toont aan dat u zorg aan dit aspect heeft besteed.