IPA reductie

Bent u van plan het gebruik van IPA (Alcohol) binnen uw drukkerij te verminderen? Dan is het verstandig hierbij uw leveranciers te raadplegen zodat deze u ondersteunen uw bedrijf zelfs alcoholvrij te maken. Wij helpen u graag bij het verminderen van het IPA gebruik, het gezonder maken van uw werkomgeving en daarmee te voldoen aan uw wettelijke verplichting!

IPA

Isopropylalcohol (IPA) wordt als oplosmiddel voor de offsetdruk veel gebruikt omdat het positieve eigenschappen heeft voor het drukproces. IPA heeft echter ook nadelen, zoals kans op gezondheidsschade (OPS) of risico’s voor het milieu. Daarom hebben de werknemers en werkgevers in de grafische industrie een convenant gesloten om het IPA gebruik terug te dringen. Door IPA te gebruiken veranderen – in positieve zin – de eigenschappen van het vochtwater, vooral een verlaging van de oppervlaktespanning en een verhoging van de viscositeit. Dat leidt tot een betere vochtvoering doordat met een veel dunnere en stabielere vochtfilm op de rollen gedraaid kan worden. Het drukken zonder of met minder IPA geeft daardoor productie problemen indien men geen aanpassingen doet.

Omgekeerde Osmose en IPA reductie

Zoals beschreven zorgt IPA ervoor dat de vochtbalans welke essentieel is voor kwalitatief goed drukwerk optimaal wordt gehouden. Het is dan ook belangrijk dat deze eigenschappen gecompenseerd worden. Een omgekeerde osmose draagt hieraan bij. Een omgekeerde osmose zorgt er namelijk voor dat er stabiel, bacterievrij en zeer mineraal arm water wordt geleverd als basis voor het vochtwater. In tegenstelling tot leidingwater bent u verzekerd van een stabiele goede uitgangskwaliteit. Door toevoegen van opharding ontstaat er ideaal water voor de persen.

Cumro Express

De Cumro Express is ons antwoord op de vraag uit de markt voor een complete, geïntegreerde waterbehandeling voor drukkerijen. De unit is voorzien van alle voorzieningen die nodig zijn om stabiel vochtwater te leveren aan de drukpersen. Startend met een CA-onderbreker, een ontharder, water filters,  een omgekeerde osmose en eindigend met dosatrons en een weegplateau voor de toe te voegen chemicaliën voor de opharding van het water. Hierdoor ontstaat een Plug & Play oplossing waardoor u op de juiste manier stabiel vochtwater kunt realiseren en de eerste stappen kunt nemen om IPA te reduceren.

Voordelen Cumro Express waterbehandeling

 • Betere arbeidsomstandigheden
 • Optimale inkt / waterbalans
 • Briljanter drukbeeld door betere puntweergave
 • Minder papierinschiet
 • Minder inktverbruik
 • Snellere droging van de inkten
 • Geen bacterieaangroei in de leidingen en reservoir
 • Langere levensduur van de vochtrollen
 • ISO 12647 color management normering – maximale productkwaliteit
 • Minder milieubelasting
 • Imagoverbetering

Onze adviseur zal u hierover graag informeren en begeleiden om deze voordelen samen te realiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.