Adiabatische koeling

Adiabatische koeling is de koeling die ontstaat wanneer water verneveld wordt. Voor iedere liter water die verneveld wordt geldt een koelvermogen van 0,68 kW. Dit koeleffect is een gratis koeling wanneer men bevochtigd. Wel is hier een beperking op tot de verzadigingsgraad van de lucht, wanneer deze 100% is ontstaat namelijk neerslag.

Directe Adiabatische koeling

De waternevel verdampt in de productieruimte waardoor de lucht in temperatuur daalt. Een ideale toepassing voor bijvoorbeeld de Grafische Industrie en de Tabak Industrie omdat bij deze productieprocessen veel warmte vrijkomt. Let wel: Dit hele proces dient natuurlijk volledig legionellaveilig te verlopen. Men dient dus te voldoen aan de richtlijnen van de ISSO 55.3 Publicatie. Cumulus voldoet hier volledig aan en heeft bovendien het TUV VDI 6022 certificaat betreft de hygiënische werking van haar systemen.

Directe Adiabatische terraskoeling

In het buitenland wordt deze koeling veelvuldig toegepast. Helaas is dat in Nederland wat complexer om toe te passen. Het Nederlandse drinkwater is namelijk zo zuiver dat er gevreesd moet worden voor bacteriegroei in de leidingen van het koelsysteem. De regelgeving in Nederland is dan ook zo dat ook voor deze systemen een waterzuivering via Omgekeerde-Osmose of UV-c moet worden toegepast, net zoals voor de bevochtigingsystemen.

Indirect Adiabatische koeling

Dit is een typisch proces voor toepassing in luchtbehandelkasten. Verneveling vindt plaats in de uitgaande luchtstroom. Hierdoor koelt de lucht af. Via een warmtewiel of een kruisstroomwisselaar wordt de koude overgebracht naar de inkomende luchtstroom. Deze manier van koelen geeft uitstekende resultaten en Cumulus® past dit dan ook al jaren toe. In de oudere systemen met perslucht verstuivers en in de nieuwere systemen met het hogedruk bevochtigingsysteem. Er is wel een aandachtspunten: De geproduceerde hoeveelheid koude moet groter zijn dan de interne warmtelast van de geventileerde ruimte. De investering kan zeer laag zijn indien men de Adiabatische koeling combineert met het bevochtigingsysteem.

Verhogen koelcapaciteit van dry coolers

Het Cumulus® systeem kan ook worden toegepast om de capaciteit van een dry cooler te vergroten. Vooral op een warme zomerdag, of bij een situering van de dry cooler op een groot zwart dak, kan de capaciteit aanzienlijk vergroot worden door water te vernevelen in de koellucht. Deze koellucht wordt door de waterverneveling Adiabatisch gekoeld en hierdoor fors in temperatuur verlaagd. De capaciteit van de dry cooler wordt daardoor vergroot. Ook bij deze toepassing wordt het Cumulus® systeem uitgevoerd met een Omgekeerde-Osmose om Legionellaveilig te kunnen bevochtigen.

Energiezuinig koelen van datacentra

Datacentra verslinden een grote hoeveelheid energie om de data systemen gekoeld te houden. Via indirecte koeling zijn hier grote besparingen te realiseren. Aandachtspunt hierbij is wel dat de Nederlandse zomers niet alleen warm maar ook vochtig kunnen zijn. Adiabatische koeling heeft dan minder effect. Wij verwijzen u daarvoor graag naar het Mollier diagram of h-x diagram. Een combinatie met koeling via bijvoorbeeld bodemopslag, geeft ons inziens wel een bedrijfszeker systeem tegen minimale energiekosten wat goed past in het moderne Duurzame ondernemen.
Indien er bevochtiging vereist is in een datacentrum dan kan Cumulus® u van dienst zijn met ultrasone luchtbevochtigers voor de kleinere capaciteiten en hogedrukbevochtiging voor de grotere capaciteiten. Het voordeel t.o.v. elektrische stoombevochtiging is dat er met Adiabatische bevochtiging ook wat koeling wordt toegevoerd.