Waterfris

Legionella-940x470.png

Humidification for

Confidence Capacity Comfort Confidence

Een belangrijk onderdeel van onze installaties is het Waterfris® concept. Hiermee waarborgen we de legionella veiligheid. Dit waterfris concept zorgt er onder andere voor dat er geen stilstaand water ontstaat binnen de bevochtiging en waterbehandelingsinstallaties.

Waterfris

Een belangrijk onderdeel van onze installaties is het Waterfris® concept. Hiermee waarborgen we de legionella veiligheid. Dit waterfris concept zorgt er onder andere voor dat er geen stilstaand water ontstaat binnen de bevochtiging en waterbehandelingsinstallaties.

Cumulus® heeft in haar installaties in de regel standaard voorzieningen geïntegreerd die langdurige stilstand van het water voorkomen. Bij Cumulus® wordt deze voorziening het Waterfris® concept genoemd.

Waterfris Cumulus

De Waterfris® regeling zorgt er voor dat het water nooit lang in een leiding of apparaat stilstaat. Ook bij onbehandeld water is dan de kans op gevaarlijke bacteriegroei tot het minimum beperkt. De Waterfris® regelingen bevinden zich bij Cumulus® standaard op de ultrasoon-, de perslucht- en de hogedruk luchtbevochtiging. Ook op een omgekeerde osmose installatie bevindt zich in de regel standaard een Waterfris® regeling.

Buiten de Waterfris® regeling kunnen er natuurlijk additionele poortwachters ingezet worden worden zoals het toepassen van een UV-C desinfectie unit en een omgekeerde osmose installatie.

Cumulus® past expliciet geen technieken met biociden toe, zoals zilverionisatie, aangezien deze niet door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zijn toegelaten (ref. pagina 55 van de ISSO 55.3).

Cumulus® kan voor u één of meer watermonsters nemen die door een geaccrediteerd STER-lab zullen worden onderzocht op de aanwezigheid van de Legionella bacterie.

U ontvangt daarna een analyserapport met de resultaten. Dit rapport bewaart u bij uw ARBO dossier en u RI&E toont aan dat u zorg aan dit aspect heeft besteed.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Ontdek de mogelijkheden van Cumulus