Humidification for

ConfidenceConfidenceCapacityComfort

COVID-19

Veilig werken met de juiste luchtvochtigheid

De Covid-pandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Een gezond en veilig binnenklimaat is letterlijk van levensbelang. De juiste luchtvochtigheid is daar een belangrijk onderdeel van, naast goede ventilatie.

pexels-cdc-3992933.jpg

Het is al jaren bekend, dat de juiste luchtvochtigheid rond de 50% de overdracht van griepvirussen vertraagd. Sinds de aanvang van de Covid-19 pandemie is er veel onderzoek gedaan naar de factoren, die de virusoverdracht belemmeren. In deze onderzoeken komt het belang van de luchtvochtigheid naar boven.

Om te beginnen is de levensduur van het virus korter als de luchtvochtigheid tussen de 40 en 60% ligt. Onderzoek laat zien dat virussen, die op oppervlakten achterblijven, duidelijk sneller afsterven boven de 40% dan bij lage luchtvochtigheid. Zeker in het begin van de pandemie lag de focus op de oppervlakten als primair overdrachtsmechanisme.

Later is het inzicht ontstaan dat het gedrag van aerosolen een belangrijke rol speelt . Hier is in de pers ook al het nodige over te doen geweest. Als we spreken, niesen en hoesten komen er aerosolen vrij. Deze aerosolen mogen eigenlijk niet te snel verdampen, zodat ze als gevolg van de zwaartekracht zo snel mogelijk naar de grond zakken en niet blijven zweven. Want als ze blijven zweven, komen ze sneller bij de mond of neus van de ontvanger aan.

Als ontvanger van virusdeeltjes zijn onze slijmvliezen de belangrijkste eerste afweer. Zoals we allemaal weten, drogen onze slijmvliezen uit als de luchtvochtigheid te laag is. Virussen kunnen daardoor eenvoudiger ons lichaam binnendringen.

Goed ventileren is een belangrijke strategie om de kans te verlagen dat virusdeeltjes van een zender bij de ontvanger terecht komen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de CO2 concentratie niet te hoog wordt. Ventileren brengt nieuwe verse buitenlucht naar binnen. Een groot deel van het jaar bevat deze te weinig vocht. Dit maakt het vochttekort in uw pand alleen maar groter.

Wij gaan graag met u het gesprek aan hoe wij met de juiste luchtvochtigheid uw binnenklimaat pandemie bestendig kunnen maken.