FAQ

Verklarende woordenlijst

20160922 training aan DS.jpg

Humidification for

Confidence Capacity Comfort Confidence

Luchtvochtigheid en luchtbevochtiging is een vakgebied, waar goede kennis helaas schaars is. Wij besteden daarom veel aandacht aan het begrijpen van uw processen, en de invloed van onze technieken en services daarop. Onze mensen zijn daarom ook vaak experts in hun eigen vakgebied. Ter ondersteuning hebben wij hier enkele relevante termen uit ons vakgebied uitgelegd.

Wat betekend:

Absolute luchtvochtigheid

De massa water opgelost in een kilogram lucht, in de regel uitgedrukt in gram water/kg lucht.

Adiabatische bevochtging

De bevochtigingsmethode waarbij de energie om het water te verdampen uit de omgeving wordt gehaald. De temperatuur van de lucht zal dalen.

Dauwpunt

De temperatuur, waarbij bij een gegeven absolute luchtvochtigheid een relatieve luchtvochtigheid van 100% bereikt wordt en het in de lucht opgeloste water zal gaan condenseren (mist cq. dauw).

Demi water

Water, waaruit alle mineralen verwijderd zijn. De geleidbaarheid is 0,05 microSiemens.

Duitse Hardheid

Een aanduiding voor de hoeveelheid kalken/mineralen in het drinkwater.

Geleidbaarheid

De mate van geleidbaarheid van water uitgedrukt in microSiemens. Dit is een maat voor de hoeveelheid opgeloste stoffen in het water. Puur water geleidt namelijk geen elektriciteit. Drinkwater heeft in de regel een geleidbaarheid van 600-1000 microSiemens.

Isotherme bevochtiging

De bevochtigingsmethode waarbij de energie om het water te verdampen extern wordt toegevoerd en eerst stoom wordt geproduceerd. Deze stoom wordt daarna geïnjecteerd in de lucht. De temperatuur van de lucht zal dan constant blijven (isotherm).

Legionella

Een zeer algemeen voorkomende bacterie, indien ingeademd kan het verantwoordelijk zijn voor Legionellose ofwel legionairsziekte; een zware longontsteking met zeer vervelende neveneffecten zoals geheugen en concentratieverlies. Voor personen met verminderde weerstand is Legionellose zelfs dodelijk!

Mollier diagram

Het Mollier diagram is het wapen van de klimaatingenieur. Hierin lezen wij af welke relatieve luchtvochtigheid aanwezig is bij een bepaalde absolute luchtvochtigheid in combinatie met de temperatuur. Daarnaast kunnen wij klimaattechnische processen hierin uitzetten.

Osmose water

Water, wat gefilterd is door een osmose membraan. Dit water is vrij van virussen en bacteriën en vrijwel alle mineralen. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij autowasstraten om streeploos opdrogen te realiseren. Osmosewater voor bevochtiging heeft in de regel een geleidbaarheid tussen 10 en 20 microSiemens.

Relatieve luchtvochtigheid

De hoeveelheid water opgelost in lucht in relatie tot de hoeveelheid, die maximaal opgelost zou kunnen worden bij de desbetreffende temperatuur en druk. De relatieve luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in procenten.

Verdampingsenthalpie

Voor een faseovergang, in ons geval van vloeibaar naar gas, is extra energie nodig. Deze noemt men verdampingsenthalpie.

Van-Acht-364-768x514.jpg