Droge lucht, voorkomen is beter dan genezen!

Uit onderzoek van het Fraunhofer Institute for Industrial Engineering is gebleken dat een lage luchtvochtigheid een zeer nadelig effect heeft op de verspreiding van virussen, bacteriën en schimmels. De impact van een correcte luchtvochtigheid is zelfs zo groot, dat het de transmissie van virussen en bacteriën op werkplekken met 35% vermindert.

Virussen en luchtvochtigheid

Het lichaam beschermt zich tegen virussen, bacteriën en schimmels door middel van de huid en slijmvliezen in de luchtwegen. De luchtwegen worden beschermd middels slijmvliezen door ziekteverwekkers zo snel mogelijk af te vangen en verwijderen. Dit gebeurt door met behulp van het plakkerige slijm waaraan virussen zich hechten, het slijm en trilharen maken en een rollend tapijt waarmee het slijm en alle ongewenste indringers transporteert naar het strottenhoofd, waar ze kunnen worden uitgehoest of naar de maag gebracht waarna ze vernietigd door maagzuren.

Als de lucht te droog is wordt de afscheiding kleverig, dit belemmert de beweging van de trilharen en zodoende de werking van het afweersysteem. Met een goed vochtgehalte in de lucht en goed functionerende slijmvliezen, kunnen de ziekteverwekkers via de slijmvliezen uit de luchtwegen worden verwijderd en binnen 5 tot 30 minuten onschadelijk worden gemaakt. Hoe langer bacteriën in het lichaam blijven, des te groter het besmettingsgevaar wordt.

Grotere deeltjes snellere afvoer

De waterdamp in de lucht verbindt alle oppervlakken van de kamer, inclusief de deeltjes in de lucht. De in de lucht zwevende deeltjes slaan sneller neer door de adsorptie van water. Doordat de deeltjes zich hechten aan het oppervlak en zwaarder worden en neerslaan worden ze niet meer ingeademd. De lucht is hierdoor schoner, maar ook worden de deeltjes eerder afgevangen omdat ze groter zijn, hierdoor dringen ze niet meer zo ver in de luchtwegen door. Over het algemeen wordt een relatieve luchtvochtigheid van tussen de 40 en 60% aanbevolen.

Meer bevochtiging nodig bij moderne gebouwen

Omdat huizen gebouwd worden met steeds meer isolatie, worden ze mechanisch geventileerd. Bovendien is de comforttemperatuur de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Door een 4-6 °C hogere luchttemperatuur daalt de relatieve luchtvochtigheid met 10-15%. 

Optimale zone

Bijgaande grafieken geven aan bij welke relatieve luchtvochtigheid (RV) mensen zich het meest behaaglijk voelen en het meest productief zijn. Dit komt omdat ze dan het minste last hebben van bacteriën, virussen en schimmels. Uit de grafiek van Sterling blijkt dat Indien de RV tussen de 40% en 60% gehouden wordt, de bacteriën en virussen de minste kans hebben om zich te ontwikkelen en daarom de meest ideale zone voor de mens is.

Comfortzone

Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken is er een “comfortzone” opgesteld, zie afbeelding. In het witte gedeelte voelt een mens zich het meest behaaglijk. Let wel; hier spelen ook nog andere zaken mee zoals luchtsnelheid in de ruimte, belasting van de persoon, geslacht van de persoon, etc. Te hoge luchtsnelheid wordt als tocht ervaren. Bij fysieke inspanning heeft men het warmer. Vrouwen hebben het eerder koud dan mannen. De ondergrens voor een comfortabele relatieve vochtigheid ligt bij 35% RV.

Bronnen

Sale: “Einfluss der relativen Luftfeuchte in Klassen- und Wohnräumen auf die Erkältungshäufigkeit von Kindern” [The influence of relative air humidity in classrooms and living areas on the frequency of colds among children], 1972
Green: “Einfluss der relativen Luftfeuchte auf die Erkrankungshäufigkeit von Schülern” [The influence of relative air humidity on the frequency of illness of school pupils], 1985
Strauss et al: “Einfluss der relativen Luftfeuchte auf den Erkrankungsgrad bei Asthmatikern” [The influence of relative air humidity on the degree of illness among asthmatics], 1978
Jurecic, Rief — Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation IAO [Fraunhofer Institute for Industrial Engineering]: “Luftfeuchtigkeit am Büroarbeitsplatz” [Air humidity in the office workplace], 2014

LinkedIn
LinkedIn
Share
YouTube